Het is van belang kinderen te betrekken bij de begeleiding van een scheiding. Kinderen hebben ook zorgen vragen en ideeën wat betreft de nieuwe situatie.

 

Van partnerschap naar gezamenlijk ouderschap

 

Voor een goede verstandhouding na de scheiding is het belangrijk dat jullie van de partnerrol overgaan naar de rol van gezamenlijk ouderschap. Hierbij is wederzijds respect belangrijk. Ook tijdens het huwelijk hadden jullie allebei een andere rol of aanpak als ouder. Dit zal na scheiding niet veel anders zijn. Hoe fijn zou het zijn als jullie allebei met respect voor elkaars kwaliteiten en valkuilen, de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen gaan.

 

Tijdens onze begeleiding wordt de onderlinge communicatie verbeterd en zullen jullie merken dat jullie het misschien niet over alles eens zijn, maar dat er wel ruimte ontstaat voor begrip voor elkaars belangen.

 

kinderen ervaren minder problemen met een scheiding als hun ouders goed met elkaar blijven communiceren.

 

Ouderschapsplan

In de ouderschapsplan worden alle afspraken rondom de kinderen beschreven en vastgelegd.

 

Het gaat hierbij om verschillende onderwerpen, zoals: afspraken over bij wie de kinderen verblijven en wanneer, over het vieren van de verjaardagen,

 

Afspraken over wie de verantwoording op zich neemt als het gaat om de dagelijkse verzorging van de kinderen, over de verdeling van de kinderkosten.

 

Wij luisteren goed naar jullie wensen en zullen jullie helpen om met elkaar tot goede afspraken te komen. We hebben hierbij een adviserende rol.

 

Na een half jaar zullen wij jullie uitnodigen voor een follow-up gesprek om met elkaar te kijken hoe deze afspraken in de praktijk werken. Mochten er dan nog aanpassingen nodig zijn dan helpen we jullie hierbij.