Kinder- jeugd begeleiding

Gezinsbegeleiding en opvoedondersteuning

Scheidingsbegeleiding en familie mediation

Eigen is Wijs ! 

Praktijk voor Kinder-, Jongeren- en Gezinsbegeleiding biedt een kortdurende therapievorm  gericht op kinderen, jongeren en hun ouders met problemen en klachten van uiteenlopende aard. 

 

Wij bieden een passend programma op eigen wijze met het doel kinderen en gezinnen weerbaarder en gelukkiger te maken.

 

Samen gaan wij  je eigen talenten en kwaliteiten ontdekken en deze leren in te zetten.   

 

Maatwerk

Menselijk

Meerwaarde

Lessen in geluk 

 

Kinderen, jongeren die het op sociaal en emotioneel gebied soms even moeilijk hebben bieden we tijdelijk ondersteuning. 

 

Wij versterken en stimuleren de ontwikkeling van eigen talenten en eigen sociaal emotionele vaardigheden. Oefening en successen op dit gebied maakt beter en gelukkiger.

 

Ook ouders die tijdelijk een ondersteuning nodig hebben, omdat opvoeden niet altijd even gemakkelijk is of ouders die er alleen voor staan of geen klankbord hebben zijn van harte welkom!

 

Ondersteuning volledig op maat en afgestemd op eigen wijze!