Gezinsbegeleiding 

Soms blijkt tijdens de individuele begeleiding van het kind dat  er behoefte is (of ontstaat) aan begeleiding en/of ondersteuning in het gezin. Dat kan een ouder zijn maar ook een broer of een zus tot aan het hele gezin gezamenlijk als apart.

Om met het coachen van kinderen tot een optimaal resultaat te komen hebben wij een nieuwe manier ontwikkeld om de dynamiek
binnen het gezin voor ouders en kinderen zichtbaar en voelbaar te maken. 

Methodiek

Door middel van het fysiek opstellen van het gezin, worden de knelpunten zichtbaar en voelbaar

  • Indien gewenst kan dit een start, een sluitstuk en/of onderdeel zijn van het individuele coachingstraject. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen op te gaan voor een gezinscoaching. 
  • De gezinsbegeleiding is ook zeer geschikt voor het in kaart brengen van knelpunten in samengestelde gezinnen.

 

Opvoedondersteuning

Ook verzorgen wij opvoedondersteuning voor een ouder die opvoeden lastig vindt, er alleen voor staat en/of geen klankbord heeft. Ook hier is alle ondersteuning en hulp op maat. 

Methodiek

Door middel van het samen in kaart brengen van de opvoed"moeilijkheden" tips en trics aanreiken voor een harmoneuze opvoeding 

  • Indien gewenst kan dit een dit op allerlei manieren een onderdeel zijn van een totale begeleidingstraject. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen advies op het gebied van opvoedondersteuning te krijgen.