Over ons

Na jarenlang met kinderen te hebben gewerkt en de wens om meer voor kinderen te kunnen betekenen ben ik vanaf 2012 met volle passie zelfstandig als mede oprichter en eigenaar (samen met Monique de Jong) aan de slag geweest in onze praktijk voor jeugd- en kindercoaching (MooiJong!).

 

In 2016 startte ik mijn tweede praktijk en ben ik verder gegaan op eigen wijze. Vooral ben ik mij gaan richten op het coachen van het hele gezin en systeem om kinderen en ouders veel meer samen te brengen. Het gezin heb ik steeds vaker als geheel meegenomen in de begeleiding omdat gezin, omgeving en het kind onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.


Zo is 'Eigen is wijs' praktijk voor kinder-, jeugd, gezinsbegeleiding, familie mediation en opvoedondersteuning ontstaan.

Eigen is wijs, staat voor kinderen, jeugdigen en gezinnen die op eigen wijze hun weg vinden en zelfstandig kunnen functioneren in voor hen lastige situaties.


De focus in de begeleiding is het samen ontdekken van talenten en eigen kracht. Tenslotte is een heel belangrijk onderdeel de mindset;

àlles is de manier waarop jij ergens naar kijkt.

 

Verloop

Intakegesprek

Voordat wij starten met  de begeleiding voeren wij eerst een intakegesprek.  Afhankelijk van het  traject, de leeftijd en de gewenste situatie kan de intake samen zijn met het gezin en uw kind of ieder apart.  Ook de intake is volledig op maat.

 

Bij jongere kinderen zal vaak eerst met de ouders of verzorgers alleen gesproken worden. De volgende afspraak zal er samen met uw kind kennis worden gemaakt . Alles gaat en kan op maat. 

Indien u zelf een ander idee hierover hebt kan dat ook. 

Wij vinden het heel belangrijk dat u en uw kind of  uw gezin zich prettig voelt bij ons.

Begeleiding

Onze begeleiding is praktisch, kortdurend en oplossingsgericht. Na de intake van ouders en kind vinden er tussen de 5, 8 tot 12 sessies plaats. in gevallen waar ouders en het hele gezin meedoet zullen er extra begeleidings sessies nodig zijn. 

 

Terugkoppelings momenten

Van te voren  zal worden afgestemd op welke momenten en wijze de terugkoppeling zal plaatsvinden.

Dat kan zijn; telefonisch, schriftelijk of door een persoonlijk gesprek.